DX.CZ

ČESKOSLOVENSKÝ DX KLUB

Dálkový příjem rozhlasu, televize a služeb

Translate

E-Shop

KošíkKošík je prázdný

QSL lístky - doporučení a rady, jak je získat

30.01.2004 23:01 I JPž

Ověřování zachycených stanic zasíláním reportů, za které získáme QSL, je pro mnoho posluchačů jednou z nejpřitažlivějších součástí DX hobby. Současně se tato součást ale může stát jednou z těch, kterými jsme nejvíce zklamáni. Takže jak se stát úspěšným sběratelem QSL a jak nejlépe naplnit svá alba lístky a dopisy od stanic z celého světa?

Dost často se setkáváme se situací, kdy se náš úvodní report (zpráva o příjmu) ukáže být jen prvním z mnoha, které je třeba zaslat, něž obdržíme odpověď. Někdy to trvá i celá léta. Jsou stanice, které jsou přeborníky v ignorování našeho úsilí a někdy vůbec nezáleží na našich zkušenostech, jak postupovat. Zdá se, že přibývá stanic, které náš report nepotvrdí hned napoprvé. Může to být známka horší ekonomické situace dané stanice, někdy může stanice trvale dostávat mnoho reportů, které nemají pro ni zvláštní důležitost a v podstatě ani o ně nestojí, anebo jsou prostě jen nezdvořilé. Ať už je důvod jakýkoli, jsou způsoby, které zvýší vaši šanci odpověď získat. Ani tak nemusíte být úspěšní hned napoprvé, ale určitě se zvýší procento vašich úspěchů. Někteří dále uvedené zásady dodržují a je jim vše známo. Je ale mezi námi mnoho nových kolegů, kterým problematika získávání potvrzení o příjmu není dosud zcela známa. Podívejme se tedy na to, jak do vaší poštovní schránky přivést více QSL.

 

UVÉST SPRÁVNĚ ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Jsou-li některé základní údaje nesprávné, zejména přesný čas, QSL nejspíš nezískáte. Používejte nejlépe čas UTC nebo GMT (v zásadě totéž) a nikoli váš místní čas. Údaj pište správně, a to pomocí čtyř číslic, bez vkládání dvojtečky či tečky, tzn. nikoliv např. 00:30 nebo 00.30, ale 0030. Datum UTC také nemusí souhlasit s datem v místě vašeho poslechu, což se často stává u větších časových posunů místa vysílání vůči vašemu QTH. Uvádějte také pokud možno co nejpřesněji frekvenci. Máte-li přijímač s digitální stupnicí, není to problém. U jednodušších přijímačů se stupnicí analogovou je nejlépe počkat na ohlášení frekvence anebo ji odhadnout co nejpřesněji, ale pak také v reportu uvést, že jde jen o odhad. 

UVÉST SPRÁVNĚ KVALITU PŘÍJMU. Nesdělujte stanici, že má dobrý signál, když byl ve skutečnosti jen průměrný nebo špatný. Uveďte raději odhad síly signálu, úroveň interference a statického šumu, frekvenci úniků a celkovou kvalitu. Téměř všechny reporty budou směsicí různých číslic, jako např. 43343. Všeobecně se má za to, že nelze mít celkové hodnocení vyšší než je nejnižší hodnota předchozích čtyř číslic. Menší stanice nemusí také systému hodnocení SINPO porozumět, takže uveďte i konkrétní označení jednotlivých hodnot. 

URČIT ZDROJ RUŠENÍ. Není to sice možné vždy, ale je skutečnou pomocí pro techniky stanice, když jim můžete sdělit, co způsobuje v příjmu jejich stanice problémy. Rušení příjmu může být způsobeno třebas silnou stanicí na přilehlém kanálu, anebo stanicí služeb (např. dálnopisu - RTTY) na stejné frekvenci. Silnou stanici "od vedle" lze identifikovat poměrně snadno, ale pro identifikaci stanice služeb už musíme použít buď literatury, která tomu může napomoci, ovšem máme-li k dispozici RTTY/CW dekodér, jde to lépe. 

UVÉST DOSTATEČNÉ ÚDAJE O SLYŠENÉM PROGRAMU. Rozveďte je v reportu co nejpodrobněji, raději jako jednotlivé položky než ve formě odstavce. Zde je příklad: 
0012 - zprávy o občanských nepokojích na jihu
0014 - konec zpráv, informace o programu, začínajícím v 0100
0015 - ID stanice "This is Radio Malaga, the voice of the coast"
0015 - hudba - "The Singing Oysters", Stan Kenton Orchestra
Uveďte programové podrobnosti z co nejdelšího časového úseku, dejme tomu 30 minut. Toho samozřejmě nedocílíte, jestliže stanici zachytíte dejme tomu 15 minut před ukončením jejího vysílání, anebo zachytíte počátek a signál stanice po 10 minutách zanikne. Ovšem právě zahájení a ukončení vysílání bývá dobrým důkazem o příjmu, nejlepší je ovšem zaslání nahrávky. 

KOMENTÁŘE K PROGRAMU. Mezinárodní broadcasteři mají na komentářích posluchačů obzvláštní zájem, takže v takovém případě je vhodné uvést vlastní nározy a konkrétní připomínky či návrhy. Údaj jako "vaše hudba se mi líbila" nic moc neříká. 

OSOBNÍ ÚDAJE. Dejte lidem ve stanici vědět i něco o sobě, vašem povolání či studiu, městě a dalších zájmech. Můžete přiložit i nějaké informační materiály o vašem QTH. 

PŘIJÍMACÍ ZAŘÍZENÍ. Stanici bude pravděpodobně zajímat druh použitého přijímače i dalšího vybavení. Menší stanice se nemusí v přijímačích vyznat, takže pro ně uveďte podrobnější popis, např. "table top communications receiver with digital readout" nebo "large (či small) portable model" atd. Připojte i typ, délku a příp. i výšku antény. 

POŽÁDÁNÍ O QSL. Stanice nemusí vědět, že požadujete QSL. Proto o ně požádejte, ale zdvořile! Pro žádnou stanici není v tomto případě povinností komukoli odpovídat. QSL bývá tedy spíše jakousi laskavostí od nich, způsobem jak za poslech poděkovat. Nezdvořilé a přikazující reporty mají proto účinek opačný a vážně snižují šanci na odpověď vůbec. 

REPORTY NA POHLEDNICÍCH. O to se raději nepokoušejte. Kromě jiného se na pohlednici nevejde dostatek potřebných údajů. Zaslání pohlednice lze připustit jako přílohu k reportu (viz Přílohy dále) anebo chcete-li poslat pouhý report či komentář bez požadavku na QSL. 

SPRÁVNÁ ADRESA. Při použití nesprávné adresy se pochopitelně úspěch většinou nedostaví. Adresy většiny stanic lze nalézt ve WRTH a v publikaci Passport to World Band Radio. Dalším zdrojem informací bývají zkušenější kolegové. 

LETECKÉ ZÁSILKY. Při zaslání reportu pozemní cestou (týká se mimoevropských zemí) ušetříte sice nějakou korunu, ale cesta vašeho reportu bude trvat i několik týdnů a zvýší možnost, že se report vůbec ke stanici nedostane. 

E-MAIL. Má-li stanice e-mailovou adresu (elektronická pošta), lze report doručovat prakticky kdykoli. Někteří DXeři toho již využívají, ale výsledky jsou smíšené. Některé stanice příjem potvrdí e-mailem, jiné odešlou poštou klasický QSL. E-mailové potvrzování však spíše stanici odlehčí od zátěže poštovních výdajů. Počkejme si na den, kdy budeme moci stanici pomocí domácího počítače předvést místní příjem jejího signálu v reálném čase... 

JAZYK. Posíláte-li report místním nebo regionálním stanicím v Latinské Americe, Indonésii nebo zemích dříve ovládaných Francií, měli byste report napsat v místním jazyce. Různé DX kluby včetně CSDXC vydaly stručné pomůcky pro psaní reportů v několika jazycích, sestávající ze stavebnicových frází. Z nich je možno sestavit jak vlastní reporty, tak i urgující dopisy. 

URGENCE. Po třech až čtyřech měsících čekání na odpověď můžete poslat svou první urgenci. Měla by to být kopie původního reportu spolu s vlastním dopisem, uvádějícím, že jste dosud neobdrželi odpověď na svůj první dopis, který jste poslali před časem (a uvést konkrétní datum). Zmiňte se také, že se váš původní dopis asi někde ztratil. Vyjádřete naději, že tento již bude doručen a že bude i odpovězen. Opět buďte co nejzdvořilejší. 

ZPĚTNÉ POŠTOVNÉ. Některé stanice odpovídají bez nutnosti zaslat jim něco na pokrytí jejich poštovních výdajů za odpověď. Avšak přiložení zpětného poštovného značně zvyšuje šance na odpověď. Mezinárodní odpovědní kupóny (IRC) jsou takovým obvyklým způsobem, jak stanici tyto výdaje nahradit. Zde dbejte na to, abyste použili IRC orazítkovaného pouze na levé straně, jinak je kupón bezcenný. Máte-li k dispozici kupón zcela čistý, nechte si jej nejdříve na kterékoli poště na levé straně orazítkovat. Nejlepším způsobem je ale přiložit nepoužité známky dotyčné země v potřebných hodnotách. Existuje dokonce firma, která takové známky zajišťuje, a to William J. Plum, 12 Glen Road, Flemington, NJ 08822, USA. Pro zaslání ceníku vyžaduje zaslání SASE, tj. obálky s nadepsanou vlastní adresou a opatřenou i známkami (USA) v potřebné výši. Dalším oblíbeným způsobem je přiložení jednodolarové bankovky. Mnoho zemí má sice zákony namířené proti zasílání zahraniční měny poštou, ale je to způsob již dost zavedený a problémy nebývají. 

PŘÍLOHY. Zde jsou neomezené možnosti co k reportu přiložit, aby to přitáhlo pozornost. Mohou to být pohlednice, samolepky domácích stanic, snímky vlastní, rodiny či vašeho přijímacího zařízení, turistické prospekty, odznaky, placky, nášivky a další drobnosti. 

ZÁZNAMY. Report nejen pošlete, ale veďte si i záznamy o něm a o přijatých odpovědích. Je dobré si poznamenat, co jste k reportu přiložili, o kolikátou urgenci jde atp. 

VERIE SIGNER. Tento výraz označuje osobu, která vyřizuje či podepisuje QSL neboli ověřuje reporty. Pošlete-li report přímo na jméno této osoby, rovněž to zvýší šance na odpověď. Každý měsíc k tomu dokonce vydává Severoamerická KV Asociace (NASWA - North American Shortwave Association, 45 Wildflower Road, Levittown, PA 19057) i bulletin - seznam těchto osob. Pomůckou je i WRTH nebo Passport to World Band Radio, uvádějící u většiny stanic jmenovitě i personál. 

DOPORUČENÉ PODÁNÍ. Nejste-li si dostatečně jisti spolehlivostí poštovních dodávek určité stanici nebo v určité zemi, je lépe poslat report doporučeně. Je to sice obvykle značně dražší, takže takto nebudete psát příliš často, ale někdy to za tu jistotu stojí. Občas se dopis ztratí i tak, ovšem je tu pak možnost nechat po zásilce pátrat (vratný poplatek je v současné době 50 Kč), a ukáže-li se, že zásilka skutečně nedošla, vyplacená náhrada pak stojí za to. U nás je to za doporučený dopis přes 1000 korun včetně vráceného poplatku za pátrání. Bude-li ale výsledkem pátrání zjištění, že k adresátovi (tj. do rozhlasové stanice) váš dopis-report došel, poplatek se nevrací. V tom případě jste měli smůlu, že stanice sice dopis převzala, ale už vám neodpověděla... 

PŘEDEM PŘIPRAVENÉ LÍSTKY. Některé stanice si nechtějí dělat výdaje s tiskem vlastních QSL a často ani nechtějí utrácet čas svých pracovníků psaním dopisů nebo dokonce ani vyplňováním lístků. Výbornou přípravou pro získání potvrzení je vlastnoručně připravený QSL-lístek s podrobnostmi o příjmu včetně programu, s vlastní adresou na rubu a předtištěným místem pro podpis a razítko stanice (tzv. ppc - prepared post card). Je velmi vhodné, pokud je ta možnost, lístek též opatřit známkami dotyčné země. Nevejdou-li se vám tam, pak pro lístek ještě dodejte nadepsanou obálku s těmito známkami. Použití ppc stanici ušetří čas a výdaje sníží na minimum. Získáte sice zpět jen onen svůj vlastní výtvor a nikoli QSL či dopis stanice, ale je to také potvrzení! 

POLITICKÁ CITLIVOST. Pamatujte na to, že politika a mínění lidí je citlivá záležitost. S politikou oblasti či země anebo názorem dotyčné země na tu vaši nemusíte souhlasit, ale buďte přesto přátelští, jak to jen v dané situaci jde. Všeobecně řečeno, máte-li jakékoliv pochyby zda něco v tomto smyslu zmínit, je lépe sdělit něco zcela jiného anebo neříkat nic. 

VÍCE REPORTŮ. Nedostanete-li na report odpověď, zkuste poslat report sestávající z řady poslechů v období několika dnů, týdnů či měsíců. Jeden report může být standardního typu s podrobnostmi o programu, zatímco ostatní mohou sestávat jen z údajů o datu, čase, frekvenci a SINPO-kódu. Takový soubor reportů může výt vypracován na čistém papíru nebo nějakém formuláři, obdobném těm, které vydávají různé kluby či stanice, anebo si takový můžete za tímto účelem i sestavit sami. 

TRPĚLIVOST. Čím více stanic posloucháte a čím více posíláte reportů, tím více budete mít reportů "ve hře". Proto se psychologicky připravte na to, že někdy bude trvat i řadu let, než se dočkáte kýženého výsledku. Nenechte se odradit, mně samotnému (pozn. -JB-) trvalo i 15 let, než jsem po řadě urgencí obdržel vytoužený QSL. 

POČÍTAČ. Máte-li k dispozici počítač, archivování reportů v elektronické podobě vám ušetří mnoho času opakovaným psaním stejných textů. Máte zde i možnost libovolné přípravy ppc, případně i možnost atraktivnější grafické úpravy vašich sdělení stanici. Každý report stanici říká totéž - "Jsem tu!" "Všimněte si mě!" Hledejte tedy cesty, jak se učinit zajímavějším a přitažli-vějším. Vynikněte něčím mezi ostatními, odpověď získáte tím spíš. 

Tak to je vše, co může být nápomocno získání potvrzení o poslechu. QSL mají moc vrátit vás léta zpět a vyvolat vzpomínky na chvíle, kdy jste tu kterou stanici slyšeli. O nedělním deštivém odpoledni nic lépe nevylepší vaši náladu než prohlížení alba s QSL úlovky, zejména když je ukazujete spřízněnému posluchači, který zezelená, když uvidí nějaký obzvláště vzácný. Nic, vyjma dalšího QSL. Možná to bude právě zítra... 

Dobrý poslech a hojnost QSL! 
Zdroj: Jaroslav Boháč

Hodnotilo 0 uživatelů

Pro uložení hodnocení 3 je potřeba jej ještě potvrdit
QSL Počet přečtení: 10879

Konference DX-Listy

[DX-listy] takže máme ještě šanci
Tak to je srnada. Tady se řeší, jesli se bud přecházet z FM na Dab a v japonsku, u kterýho by člověk čekal, že AM už vůbec nezná se přechází teprve na FM... divný. Tom ----- Original Message ----- ... více
19.06.2021 00:17dnes
[DX-listy] takže máme ještě šanci
TOKYO - Čtyřiačtyřicet ze 47 komerčních rozhlasových stanic AM v Japonsku plánuje přechod na vysílání FM do podzimu 2028, aby zlepšilo obchodní výsledky snížením nákladů na provozování služeb AM i ... více
18.06.2021 18:00včera
[DX-listy] 25. sluneční cyklus
Článek z Forbesu popisuje alternativní pohled na předpověď průběhu současného 25. slunečního cyklu. Zatímco klasické předpovědní metody ukazují s vysokou pravděpodobností na relativně slabý vrchol,... více
18.06.2021 16:41včera
[DX-listy] Sporadika 16června
Dnešní sporadika začínala v raních hodinách vytím lybijského muezína. Pak se ozvala stanice z Řecka a Itálie, ojediněle Tunisko a Malta Petr Nebor, CZE-664 62 Hrusovany u Brna ... více
16.06.2021 15:24
[DX-listy] Sporadika 16června
Zdar. tak já dneska muezína nezaregistroval. :) Zato od rána asi od devíti mi jela převážně Itálie, pak španělsko, sem tam něco z Řecka. Dost se to houpalo a spousta stanic bylo do sebe. Tom ----- ... více
16.06.2021 15:50

DX Forum

Konec "státního" AM vysílání v ČR >>>

V nouzi to lze chytnout na jednu diodu ;-)

...
31.05.2021 17:06
Příjem našich AM vysílačů v Polsku >>>

Oprava: Świeradow-zdrój.Píši na mobilu a korektor vyřadil W.

...
25.05.2021 18:38
Příjem našich AM vysílačů v Polsku >>> Náhlá služební cesta do Polska,sice jen kousek za hranice,ale hornatý terén-(Śvieradóv-zdroj) mi pos ...
25.05.2021 18:35
SDR - instalace, tipy, nápady ..... >>> cau jak jsi dopadl s prijimacem? delam take pokusy s podobnym, mozna i stejnym ale z Ciny, vcera js ...
27.04.2021 21:23
SDR - instalace, tipy, nápady ..... >>>

Robine děkuji    Jime

...
20.04.2021 22:36

Nejčtenější články

Vyhledávání

Fotogalerie

Titulní fotografie
Vstoupit do galerie

CSDXC na Facebooku

Poslední komentáře

Severočeská Lipská hora: Místo, kde vyčkávají vzdálené signály DAB+ nejen z Alp >>> Komentář s nevhodným obsahem byl skryt ...
18.05.2021
Krátkovlnný VOLMET >>> Ahoj, poslech volmetů je pro mě stále celkem důležitý. S jeho pomocí testuji antény, ...
22.04.2021
Fwd: Studio X 1188 >>> Zdravím Vás Jirko. Stereo na AM je možné a v USA je běžné. Na SDR přijímači lze to p ...
07.04.2021
Instalace a zprovoznění 2 metrové paraboly Channel Master >>> Robine, ten prostor tady máš, poděl se o své zkušenosti. Ono tady zkrátka je jen to, ...
24.02.2021
Instalace a zprovoznění 2 metrové paraboly Channel Master >>> Čau. Zkusím tedy prozkoumat oblohu nad evropou jak říkáš pro podobné transpondéry v ...
15.02.2021

Bazar

YAESU FT 2000 (KOUPÍM: Přijímače) KOUPÍM 100% STAV YAESU FT 2000 \\r\\n \\\\\\\\r\\\\\\\\n \\r\\n PROSÍM NABÍDNETE CENU \\r\\n \ ... Detail inzerátu
Prodám Uniden UBC 125 xlt (PRODÁM: Přijímače) Zcela nový scanner s dvouletou zárukou, v krabici, vč. ochranné fólie displeje. Uniden UBC125XLT je ... Detail inzerátu
Alinco DX-R8E (PRODÁM: Přijímače) Ponukam na predaj komunikacny prijimac Alinco DX-R8E 150 kHz az 35 MHz (https://www.eham.net/reviews ... Detail inzerátu
SONY XDR-F1 HD (PRODÁM: Přijímače) prodám špičkový FM tuner Sony XDR-F1 HD s úpravou pro ovládání pomocí PC.        Vlastnosti: kmi ... Detail inzerátu
radiostanice RF-10 , ZZ-10 (KOUPÍM: Příslušenství) Koupím měřící zařízení ZZ-10 k radiostanici RF-10, popřípadě jakékoli zajímavé příslušenství. Děkuji ... Detail inzerátu
Kúpim LimeSDR Mini (KOUPÍM: Přijímače) Ideálne v1.3. Z Crowd Supply je aktuálne dodanie odložené o niekoľko mesiacov, tak to skúšam touto c ... Detail inzerátu

Centrální adresa klubu, sídlo klubu:

Československý DX klub

Lorencova 5424, CZ-760 01 Zlín 

E-mail: mail(at)dx.cz

Kontaktní adresa pro Slovenskou republiku

Ing. Jaroslav Lajda (předseda klubu a zástupce Slovenské republiky)
Bôrická cesta 49, SK-010 01 Žilina
E-mail: slovensko(at)dx.cz

Plné zobrazeníI Mobilní verze

(c) Československý DX klub 2015

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.O cookies Rozumím